Scott Harvey 2015 Gasparilla Champion
David Clement 2015 Senior Gasparilla Champion